ارگ جدید > مراجعین > فرم ها
فرم ها
آگهی ها
اطلاعات مهم
فرم ها

 

 

 

 

 

متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید برای شروع فعالیت اقتصادی خود  در این منطقه با تشریفات ساده ای رو به رو هستند که از انعطاف زیادی برخوردار است . 

 


فرم های درخواست
فرم صدور پروانه فعالیت
فرم اطلاعات سهم مجاز و ارزش افزوده
فرم های درخواست

 
 

  •    فرم اضهار اقلام سرمایه وارداتی و لیست قبوض انبار منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
  •    فرم درخواست صدور و تحویل سند مالکیت 
نقشه سایت

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت عمران ارگ می باشد.

حریم شخصی - ضوابط و شرایط سایت