29 خرداد 1403 04:03

صنایع دستی شهر

لیست صنایع دستی شهر به شرح زیر می باشد.

ردیف
نام تولید کننده
محصول
تناژ در سال
شماره تماس

ورود اطلاعات تولید کنندگان

  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .