29 خرداد 1403 03:52

فرم اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
    حداکثر حجم فایل مجاز ۵۰MB می باشد
    فایل های با پسوند jpg, jpeg, png,tif, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx,mp4,rar,zip مجاز می باشد
    ( درصورتیکه تصویر رای ماده صد در دسترس می باشد.)