29 خرداد 1403 02:15

فرم درخواست صدور گواهی سفت کاری

 • مشخصات متقاضی

 • مشخصات ملک

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • ارسال مدارک

 • این فرم بایستی توسط کارشناس دفتر فنی تکمیل و مهر و امضا گردد.
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • فیش عوارضات قانونی
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .