3 تیر 1403 04:03

معرفی شهر

شهرک ارگ جدید در ۱۰ کیلومتری شرق شهرستان بم در مسیر جاده بم – زاهدان بم واقع شده است.

این شهرک به وسعت ۲۳۰۰ هکتار « دارای طرح توسعه ۴۰۰۰ هکتاری به تصویب رسیده » می باشد.

با وجود کویری بودن اما این شهرک همانند نگینی در دل کویر به چشم میرسد.

این شهرک برای اسکان و اقامت ۵۰ هزار نفر طراحی شده و تا کنون ۶ فاز از اراضی مسکونی حدود ۳۹۴ هکتار در آن ساخت و ساز انجام شده و امکانات لازم برای زندگی و فعالیت سرمایه گذاران ، فعالان اقتصادی و کارکنان آنها فراهم می باشد.