3 تیر 1403 05:58

معرفی مدیرعامل فعلی

هادی شهسوارپور

کارشناسی ارشد ...

سوابق اجرائی

  • مدیر عامل سازمان عمران ارگ جدید

پیام مدیر

 منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید با همت وپشتکار مدیران ومسئولان وپرسنل شایق وزحمتکش از سال ۷۲ در مجاورت شهرستان بم ایجاد وشعار ” ارگ جدید هدیه ای به نسل آینده “  را بعنوان هدف وپیام خود برای مردم کشور ومنطقه وفعالان اقتصادی جامعه برگزید.

   آنچه طی این سالها با تلاش دست اندرکاران صورت گرفته براستی تحقق این شعار را نوید داده ومیدهد .

امروز این افتخار نصیب من وهمکارانم شده تا اعلام داریم منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بدرستی مبدل به قطب صنعتی در محدوده جنوب شرق کشور و خصوصاً قطب صنعت خودروسازی سبک وسنگین بخش خصوصی گردیده است .

    درکنار خودروسازان مطرح وفعال بخش خصوصی کشور در منطقه صنایع وفعالیتهای تولیدی واقتصادی بسیاری چه در زمینه های جنبی خودرو مانند قطعه سازی وچه در زمینه های دیگر خصوصاً با عنایت به شرایط وامکانات منطقه جنوب شرق کشوردر ارگ جدید پاگرفته واکنون واحدهای تولیدی متعددی در ارگ جدید فعال ویا تولیدات ارزنده خود در اقتصاد کشور عامل موثری بشمار می آیند .

   فعالیت وراه اندازی واحدهای تولیدی در ارگ جدید اولین ثمره خود در تحول شرایط منطقه را باایجاد اشتغال مستقیم متجاوز از ده هزار نیروی کار شاغل در واحدها وچندین برابر در بخش غیرمستقیم نشان میدهد علاوه برآن موجب ایجاد امید ونشاط در نیروی جوان وجویای کار ونیز ارتقاء سطح دانش علمی وتجربی آنها شده واین امریست مهم که روز بروز ارزش والای خود وپیشرفت جامعه را نشان خواهد داد.

  ارگ جدید در وسعت متجاوز از ۲۰۰۰هکتار ایجاد گردید وامروز خوشبختانه توفیق آنرا یافته ایم تا با موافقت هیئت محترم دولت وشورایعالی مناطق آزاد وویژه فاز اول طرح توسعه را با تخصیص ۲۰۰۰هکتار اراضی جدید در دست اجرا داریم وبزودی در این محدوده پذیرای سرمایه گذاران محترم خواهیم بود .

   ارگ جدید ازنظر امکانات زیر بنائی مانند آب ، برق ، مخابرات ،گاز محدوده مسکونی ،مدارس ،ورزشگاه هتل ،رستوران پارک ،فضای سبز و… کلیه احتیاجات فعالان وشاغلین منطقه را برآورد ساخته ومیسازد.

ودراین راستا تمام اهتمام خودرا برآن داشته ایم تا با کمک خودروسازان و سرمایه گذاران ،تولیدات صنایع خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید راتا سال ۱۴۰۵ به بالای پانصدهزاردستگاه خودروهای سبک وسنگین برسانیم وقطب سوم خودروسازی مطرح در کشور شویم .