ارگ جدید > تسهیلات سرمایه گذاری
مزیتهای قانونی
ویژگیهای جغرافیایی
تسهیلات و امکانات
مزیتهای قانونی

 

 

 

 

1-     امكان سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران ايراني و خارجي درهر نوع فعاليت توليدي

2-     تضمين سرمايه و حقوق قانونی سرمايه گذاران خارجي توسط دولت بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی .

3-   معافیت ورود ماشين آلات و تجهیزات سرمايه اي که به منظور احداث واحدهاي توليدي وارد منطقه ویژه می شوند از حقوق و عوارض گمرکی .

4-   امكان صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي خارجي در منطقه به خارج از كشور بدون الزام به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات کشور

5-   مجازبودن ارسال كالاهاي توليد شده ازمنطقه ویژه اقتصادی به داخل كشور به ميزان درصد ارزش افزوده ایجاد شده بدون نيازبه رعايت ثبت سفارش و گشايش اعتبار.

6-      امكان استفاده از نيروي انساني متخصص خارجي در منطقه

7-     معافيتهاي مالياتي معادل ده سال براي تمامي فعاليتهاي صنعتی و توليدي در منطقه ویژه اقتصادی

8-     تنظیم روابط میان کارفرما و کارگر بر اساس قانون کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

9-     امكان سرمايه گذاري خارجي بدون مشاركت داخلي و بدون هيچ محدوديتي مطابق با قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

10- آزادي ورود هرنوع كالا به استثناي كالاهاي مغاير با شرع و قوانین جاری کشور

11- امكان خريد و فروش و اجاره زمين براي سرمايه گذاران داخلی و اجاره بلند مدت زمین برای سرمایه گذاران خارجی

12- امكان ثبت شركت و مالكيت معنوي در منطقه

نقشه سایت

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت عمران ارگ می باشد.

حریم شخصی - ضوابط و شرایط سایت