ارگ جدید > سرمایه گذاری > اقدامات اولیه
اقدامات اولیه
مزایا و خدمات
تولیدات
اقدامات اولیه

 

 

 

 

مشوق های سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی

 

√ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.


 ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد


 ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.


√کالاهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می شوند می توانند بدون هر گونه تشریفات از کشور خارج شوند.


√مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه، حق استفاده از قسمتهای آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید


صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.


در صورتیکه پردازش کالاهای وارد شده به منطقه بمیزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.


وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر هواهد شد به دیگران واگذار نمایند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.


√مدیریت هر منطقه مجاز هست حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند.


کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات واردات مستثنی می باشند. واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.


واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هر گونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.


کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول ضوابط قیمت گذاری نمی باشد.

 

 


مراحل سرمایه گذاری
مراحل دریافت پروانه
مراحل صدور مجوزها
مراحل سرمایه گذاری

 

 

 

 مرحله اول: انتخاب نوع فعالیت اقتصادی و کسب موافقت اولیه منطقه

متقاضی فعالیت اقتصادی در ارگ جدید ابتدا می بایستی نوع فعالیت اقتصادی مورد نظر خود را انتخاب کند. در این مرحله، به متقاضیان توصیه می گردد چنانچه فعالیت اقتصادی مورد نظر آنها بصورت خاص می باشد و یا سابقه فعالیت قبلی در منطقه ندارد برای اطمینان بیشتر،قبل از پی گیری بقیه مراحل، موافقت اولیه منطقه ویژه را جلب و سپس مراحل بعدی را پی گیری کنند

مرحله دوم: اخذ مجوزهای لازم ازسایرسازمانها و مراجع ذیربط ( در صورت نیاز)

چنانچه نوع فعالیت اقتصادی مورد نظر نیاز به اخذ مجوز از سایر سازمانها و نهادها مانند اداره صنایع استان کرمان یا سازمان حفاظت محیط زیست و غیره دارد ،می بایستی قبل از ادامه مراحل، نسبت به اخذ این مجوزها اقدام کنید .

مرحله سوم: تکمیل و ارسال فرمهای مشخص شده

متقاضی فعالیت درمنطقه ویژه اقتصادی پس از اطمینان از آنکه طرح او قابلیت اجرا در ارگ جدید را دارد و پس از اخذ مجوز از سایر سازمانها ( در صورت نیاز ) می بایستی فرمهای مربوطه را تکمیل وارسال نماید. این فرمها عبارتند از:

فرم شماره 1: مربوط به درخواست اولیه متقاضیان سرمایه گذاری

فرم شماره 2: مربوط به متقاضیان زمین با کاربریهای متفاوت

فرم شماره 3 :مربوط به خلاصه اطلاعات پروژهای نیازمند سرمایه گذاری.

مرحله چهارم: صدور مجوز سرمایه گذاری

درخواست متقاضی در کمیته ای مرکب از مدیران منطقه – واحدهای سرمایه گذاری - گمرک – مخابرات – آب و برق بررسی می شود ، در این مرحله در صورت نیاز جلسات کاری مشترک نیز برگزارخواهد شد. صدور مجوزهای سرمایه گذاری درصورت عدم مغایرت با امکانات و سیاستهای کلی منطقه ( که در مرحله اول به آن اشاره شد ) و محدودیتهای زیست محیطی، توسط شرکت عمران ارگ صورت خواهد گرفت .

مرحله پنجم: تعیین نحوه استقرار در منطقه

متقاضی سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری می بایستی به یکی از شیوه های خرید زمین ، دفتر ، سوله ، واحدهای تجاری و سیاحتی و یا اجاره آنها نحوه استقرارخود را مشخص کرده و به مدیریت منطقه اطلاع دهد. بدیهی است در صورتی که نحوه حضور متقاضی در منطقه مشخص نشود مجوزهای صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد . 

نقشه سایت

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت عمران ارگ می باشد.

حریم شخصی - ضوابط و شرایط سایت